Ondernemers

Administratie en jaarrekening

Natuurlijk kunnen wij uw complete administratie verzorgen. Maar om kosten te besparen kunt u dit ook zelf geheel of gedeeltelijk doen. Wij monitoren dan uw administratie en maken uw jaarrekening op. Als u zelf uw administratie uitvoert is het zelfs mogelijk dat één van onze medewerkers bij u op kantoor deze werkzaamheden uitvoert.

Waar u ook voor kiest, samen bepalen wij de meest optimale manier om uw administratie op orde te krijgen en te houden waarbij u kosten bespaart en altijd een up-to-date beeld heeft van uw financiële situatie.

Dienstenpakket

 • Aangifte Omzetbelasting
 • Aangifte Loonbelasting
 • Aangifte Vennootschapsbelasting
 • Aangifte Inkomstenbelasting
 • Voorlopige Teruggaaf
 • Aangifte Dividendbelasting
 • Complete loonadministratie
 • Arbeidscontracten

 • Sociale verzekeringen
 • Pensioenen en pensioenfondsen
 • Fiscaal advies met betrekking tot alle fiscale wetgeving
 • Bezwaar- en beroepschriften voor al uw aanslagen
 • Begeleiden van uw fiscale- uwv- en pensioen controles
 • Advisering en begeleiden in keuze van rechtsvorm en structuur van uw bedrijf
 • Advisering op personeelsgebied

Hulp bij controles

De belastingdienst, het UWV en bijvoorbeeld een pensioenfonds voeren regelmatig controles uit op uw financiële administratie. Bij dergelijke controles verzorgen wij de voorbereiding en begeleiden u tijdens het controletraject.

Accountantsverklaring nodig?

Een accountantsverklaring is lang niet altijd nodig. Dat geldt eigenlijk alleen voor grotere ondernemingen. Wanneer is er sprake van een grote onderneming?

Als de waarde activa meer dan € 3.500.000,= bedraagt en/of de netto-omzet meer dan € 7.000.000,= is en/of het gemiddelde aantal werknemers meer dan 50 is.

Bent u geen grote onderneming dan volstaat een jaarrekening en is een accountantsverklaring niet nodig. Wij verzorgen uiteraard graag uw jaarrekening.

Heeft u direct advies of hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op.